ورزشی

74 کالا

 • آمادگي جسماني

  آمادگي جسماني

  12,500 تومان
  خرید کتاب آمادگي جسماني نوشتن كتابى درباره صورت بصرى معمارى نيازمند توجيه است . آيا دليل كافى داريم كه تا اين حد بر ظاهر بناها متمركز شويم؟ و اگر داريم، آيا در چنين تحليلى مى توان به كثيرى از مضامين اجتماعى و اقتصادى و تاريخى و فناوران هاي كه پيوندى…
 • آمادگي جسماني ( تمرينهاي كاربردي در ورزش )

  آمادگي جسماني ( تمرينهاي كاربردي در ورزش )

  400 تومان
  خرید کتاب آمادگي جسماني ( تمرينهاي كاربردي در ورزش ) در تمام فصل های این کتاب سعی بر این شده است که مباحث اقتصاد سنجی، در سطوح پایه و متوسطه،در کمال سادگی بیان شود بیان مباحث به زبانی ساده، هدفی است که آگاهانه در این کتاب تعقیب شده است. هر…
 • آمادگی جسمانی پیشرفته : ارزیابی و تجویز فعالیت ورزشی

  آمادگی جسمانی پیشرفته : ارزیابی و تجویز فعالیت ورزشی

  34,000 تومان
  خرید کتاب آمادگی جسمانی پیشرفته : ارزیابی و تجویز فعالیت ورزشی Abercromby, A.F.J., Amonette, W.E., Layne, C.S., McFarlin, B.K., Hinman, M.R., and Paloski, W.H. 2007. Vibration exposure and biodynamic responses during whole-body vibration training. Medicine & Science in Sports & Exercise 39: 1794-180. Abraham, W.M. 1977. Factors in delayed muscle…
 • آموزش مهارتهاي فوتبال

  آموزش مهارتهاي فوتبال

  4,450 تومان
  خرید کتاب آموزش مهارتهاي فوتبال  به نویسندگی چارلز هيوز و ترجمه احمد خداداد و در سال 1388 به چاپ سوم خود رسیده است  
 • آموزش والیبال ( مهارت ها و تاکتیک ها )

  آموزش والیبال ( مهارت ها و تاکتیک ها )

  9,500 تومان
  خرید کتاب آموزش والیبال ( مهارت ها و تاکتیک ها ) والیبال یک ورزش جذاب و پرطرفدار در جهان است که به شـکل هـاي  مختلـف  و بـه  سـرعت  در حـال  رشـد  و گسترش است؛ به همین دلیل توجه سازمان هاي ورزشی مرتبط به این رشته، به توسعۀ علمی آن نیز…
 • اساس بيومكانيك حركت انسان (جلد اول) : مباني فيزيولوژي حركت

  اساس بيومكانيك حركت انسان (جلد اول) : مباني فيزيولوژي حركت

  21,500 تومان
   خرید کتاب اساس بيومكانيك حركت انسان (جلد اول) : مباني فيزيولوژي حركت کتاب در سه بخش و 11 فصل نگاشته شده که دو بخش و 7 فصـل آن در جلـد اول وبخش سوم و 4 فصل آن یعنی فصلهاي 8 تـا  11 بـه همـراه پیوسـتها در جلـد دوم قـرارداده شده…
 • اساس بيومكانيك حركت انسان (جلد دوم) : مباني بيومكانيك حركت

  اساس بيومكانيك حركت انسان (جلد دوم) : مباني بيومكانيك حركت

  22,000 تومان
   خرید کتاب اساس بيومكانيك حركت انسان (جلد دوم) : مباني بيومكانيك حركت در طی دهه هاي اخیر، بشر تلاش مضاعفی را براي پیشبرد و ترقـی اجراهـاي حرکتـی شدید و ماهرانه داشته اسـت و اجـراي حرکـات خـارق العـاده حـاکی از اسـتعدادهاي بیکران آدمی است و شعار المپیک یعنی »سریع تر، بـالاتر…
 • استعدادیابی در ورزش

  استعدادیابی در ورزش

  9,000 تومان
  خرید کتاب استعدادیابی در ورزش امروزه فعالیت هاي جسـمانی در قالب تربیت بدنی، ورزش و تفریحات سـالم، گسـترش زیادي در ابعاد همگانی، آماتوري و حرفه اي پیدا کرده اند. در این میان، توسعۀ ورزش با افزایش رقابت براي کسب برتري در ورزش هاي رقابتی، در سطوح قهرمانی و حرفه اي،…
 • اصول بنيادي فيزيولوژي ورزشي (1): (انرژي، سازگاريها و عملكرد ورزشي)

  اصول بنيادي فيزيولوژي ورزشي (1): (انرژي، سازگاريها و عملكرد ورزشي)

  36,000 تومان
   خرید کتاب اصول بنيادي فيزيولوژي ورزشي (1): (انرژي، سازگاريها و عملكرد ورزشي) علوم ورزشي، دانش »فيزيولوژي ورزشي«، در دو يا سه ده ة اخير  پيشرفت چشمگيري كرده است. فيزيولوژي ورزشي، در گذشته تنها يكي از درسـهاي اصـلي رشتة تربيت بدني و علوم ورزشي به شـمار مـيرفـت، ولـي امـروزه از دل…
 • اصول بنيادی فيزيولوژی ورزشی (2) : آزمونها و موضوعات ويژه ورزشی

  اصول بنيادی فيزيولوژی ورزشی (2) : آزمونها و موضوعات ويژه ورزشی

  32,000 تومان
  خرید کتاب اصول بنيادی فيزيولوژی ورزشی (2) : آزمونها و موضوعات ويژه ورزشی كتاب هاي درسي زيادي دربارة فيزيولوژي ورزشي وجود دارند كه چهارچوب و ساختار برخي از آنها به قبل از دهة 1970 برميگردد و نـشان مـي دهنـد كـه در آن زمان رابطه اي قوي بين فيزيولوژي ورزشي، ورزش،…
 • اصول موفقيت در بازي دو نفره بدمينتون

  اصول موفقيت در بازي دو نفره بدمينتون

  3,500 تومان
  خرید کتاب اصول موفقيت در بازي دو نفره بدمينتون بدمينتون رشته اي پرتحرك، مهيج و جذاب است كه قدمتي صـدو پنجاه سـاله دارد وبا گسترش و توسعه چشم گير در اين مدت به ورزش بسيار محبوبي تبديل شده است. طبق آمار فدراسيون جهاني بـدمينتون بـيش از 160 ميليـون نفـر در…
 • اصول و مباني تربيت بدني و علوم ورزشي

  اصول و مباني تربيت بدني و علوم ورزشي

  13,000 تومان
  خرید کتاب اصول و مباني تربيت بدني و علوم ورزشي منابع اساسي درس اصول و مباني تربيت بدني علم، فلسفه و دين اسـت . »علـم « انسـان را قادر ميسازد تا بر طبيعت مسلط شود و با تغيير لازم از آنها به نحـو نسـبتاً مطلـوب استفاده كند . »فلسـفه «…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه