کتاب حقوق بین‌ الملل عمومی هوایی

کتاب حقوق بین‌ الملل عمومی هوایی


نقد و بررسی : کتاب حقوق بین‌ الملل عمومی هوایی

کتاب حقوق بین‌ الملل عمومی هوایی

 

جامعه بین‌المللی برای دستیابی به امنیت و ایمنی پروازها معاهداتی تدوین کرده است. کتاب حاضر علاوه بر تبیین این معاهدات، به موضوعاتی نظیر سوانح هوایی، وضعیت هواپیماها و بهره‌برداری از آن‌ها نیز پرداخته و مشکلات حقوق هوایی را بررسی کرده است. این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق هوایی تدوین شده، ولی مطالعه آن برای متخصصان صنعت هوانوردی نیز توصیه می‌شود. در اين كتاب تلاش بر اين است كه سطوح اصلي حقوق بين الملل عمومي هـوايي براي خواننده روشن شود. در اين مطالعه ساختار مقرراتي صنعت حمل و نقل بـين المللی هوايي بيان و موضوعات ايمني و امنيتي هواپيمايي با توجه به تحولات جديد در سـاختارب ين المللي در خـصوص نظ ارت و بازرسی بر اجـراي ايمنی و امنيت هواپیمایی درچهارچوب همكاري هاي بين المللي بررسي مـيشـود . تـلاش شـده اسـت از يـك طـرف به طور مختصر معاهدات و ساختارهاي بین المللی روشـن شـوند كـه دغدغـة جامعـه بين المللي اند و با شروع حمل و نقل بين المللي هوايي تا به امروز تدوين، اصلاح و متحول شدهاند و از طرف ديگر موضوعاتي اصلي بيان شوند كه در حوزة بين المللي هوايي براي دولت ها تعهدات و وظايف و مسئوليت هايي را به همراه مي آورند. در نهايت در هر بخش قوانين و مقررات ملي در كشور جمهوري اسلامي ايران كه منطبق با مقررات بـين المللـي وضع شده اند، بيان شوند.کتاب حقوق بین‌ الملل عمومی هوایی توسط انتشارات سمت به چاپ رسيده است.

فهرست :

مقدمه
فصل اول: کلیات
فصل دوم: اصول اساسی در حقوق بین‌المللی هوایی
فصل سوم: معاهدات هوایی
فصل چهارم: نهادهای حاکم بر هواپیمایی کشوری
فصل پنجم: حل و فصل اختلافات هوایی
فصل ششم: ایمنی هواپیمایی
فصل هفتم: وضعیت هواپیما
فصل هشتم: بهره‌برداری هواپیما
فصل نهم: ارائه خدمات و تسهیلات هوانوردی
فصل دهم: سوانح هوایی
فصل یازدهم: امنیت هواپیمایی
نتیجه‌گیری
منابع
نمایه

مشخصات فنی :

نویسنده

انتشارات

تعداد صفحه

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “کتاب حقوق بین‌ الملل عمومی هوایی”

پیگیری سفارش
لیست مقایسه