369 کالا

 • آيات الاحكام ( حقوق مدنی و جزايی )

  4,500تومان
  خرید کتاب حقوق مدنی و جزايی روش ما این است که آیات الأحکام را مطابق با ترتیب حقوق خصوصى و حقوق جزاى عمومى و اختصاصى مـوردبحث قرار داده ایم؛ در نتیجه آیاتى که در خصوص عبادات آمده مورد بحث قرار نگرفته است. این کتاب در دو قسمت: حقوق خصوصى و…
 • آيين دادرسي كيفري (۱)

  23,500تومان
  خرید کتاب آيين دادرسي كيفري (1)  لایحه ایین دادرسی کیفری سرانجام پس از گذشت بیش از یک دهه از اغاز  نخستین نگارش آن و بررسیهایی که در هیئتهای مختلف کارشناسی صورت گرفته بود؛حقوق دانانی که از نزدیک تحولات ناظر به ایین دادرسی کیفری در کشورهای مترقی دنیا را دنبال می…
 • آيين دادرسی كيفری ( جلد دوم )

  4,300تومان
  خرید کتاب آيين دادرسی كيفری دکتر محمد آشوری، استاد ممتاز حقوق جزا و جرم‌شناسی ایران، در سال 1342 مدرک کارشناسی حقوق قضایی را از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با درجه ممتازی دریافت کرد. سپس با بورسیه دولتی به فرانسه رفت و تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی…
 • احوال شخصيه در مذاهب چهارگانه اهل سنت ( ارث ، وصيت ، وصايت )

  2,400تومان
  خرید کتاب احوال شخصيه در مذاهب چهارگانه اهل سنت    به دنبال انتشار این کتاب،احوال شخصیه یا اموری که انسان را از دیگران متمایز می کند و وی را به عائله اش مرتبط می سازد  نزد فقهای اسلامی معروف نبوده است،بلکه اصلاحی است  قانونی که در نتیجه تقسیم قوانین مدنی بر…
 • خرید کتاب

  اخلاق زيستي ( بيواتيك )

  2,850تومان
  خرید کتاب اخلاق زيستي ( بيواتيك )از منظر حقوقي، فلسفي و علمي : مجموعه مقالات رشد دانش بشري همواره پديدهاي مثبت و مفيد تلقي ميشده، اما غالباً خالي از مشكلات وموانع و دغدغه هاي غيرعلمي نبوده است ـ مشـكلات و دغدغـه هـايي كـه گـاه دينـي، گـاه فرهنگي و گاه اخلاقي…
 • اخلاق و حقوق بین الملل

  اخلاق و حقوق بين الملل

  10,000تومان
  خرید کتاب اخلاق و حقوق بين الملل حقوق هر قوم نماینده مدنیت و اخلاق به ویژه مردم آن است.هیچ قانون گذاری نمی تواند و نباید بدون توجه به ارزشهای اخلاقی جامعه به وضع قانون مبادرت کند. در وضع قانون گرچه باید تمام نیروهای سازنده حقوق اعم از سیاسی،اقتصادی،مذهبی و ارمانهای…
 • ارث

  550تومان
  خرید کتاب ارث کتاب ارت به قلم دکتر مهدی شهیدی در سال 1379 به چاپ رسیده است.    
 • اسلام و حقوق بين الملل عمومي ( جلد اول )

  22,000تومان
  خرید کتاب اسلام و حقوق بين الملل عمومي  جالب اینکه در تدوین مقررات اجتماعی اسلام نیز می بینیم که دانشمندان مسلمان قبل از تدوین فقه و حقوق داخلی به تدوین کتاب السیر،که ناظر به روابط خارجی است،پرداخته اند و جالب تر اینکه از همان آغاز کتب السیر یا به تعبیر…
 • اسلام و حقوق بين الملل عمومي ( جلد دوم )

  12,000تومان
  خرید کتاب اسلام و حقوق بين الملل عمومي ( جلد دوم ) گفتگو در رابطه با حقوق بین الملل،به صورت تدوین کتاب  و تصویب کنوانسیونهای جهانی سابقه چندانی ندارد؛چرا که نبودن وسایل نقلیه  سریع و کندی ارتباطات جمعی در گشته،دنیا را به صورت جزایر پراکنده انسانی دراورده بود که اطلاعات…
 • انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق بين الملل

  2,050تومان
  خرید کتاب انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق بين الملل کتاب انگلیسی برای دانشجویان حقوق به نویسندگی دکتر فرهاد مشفق  که در سال 1387 به چاپ هشتم خود رسیده است.
 • انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق جزا و جرم شناسي

  13,000تومان
  خرید کتاب انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق   کتاب انگلیسی به نویسندگی دکتر فرهاد مشفقی که در سال 1396 به چاپ نهم رسیده است.
 • انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق عمومي

  11,000تومان
  خرید کتاب انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق عمومي  کتاب انگلیسی به نویسندگی دکتر فرهای مشفقی که در سال 1395 به چاپ نهم خود رسیده است.
 • بار اثبات در امور كيفري

  5,500تومان
  خرید کتاب  بار اثبات در امور كيفري مـشكلات وپيچيدگيهاي خاص مربوط به قضايا در حالات مختلف حكم به تكليف متهم بـه ايـنكار. شايد بتوان از نظر تفسيري اين گونه موارد را جزء استثنائات قاعده تلقي كرد. در كتاب حاضر كه به بار اثبات در امور كيفري اختصاص دارد تنها بـه…
 • بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی

  12,000تومان
  خرید کتاب فرمانبرداری و نافرمانی مدنی لزوم فرمانبرداری از قوانین و مقررات حكومتی و مبنای آن، از مباحث مهم در فلسـفه سیاسـت هسـتند. هر مكتب سیاسی پاسخی برای این پرسش دارد كه چرا باید از قوانین و مقررات حكومتی پیروی كـرد؟  و به دنبال آن، پرسش های دیگری مطرح می…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه